“Iespēju darbnīcas” rokdarbi “Baznīcu nakts 2023” un “Atvērtā baznīca” pasākumos

2023. gada 27. maijā Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskā draudze piedalījās Latvijas mēroga pasākumā “Baznīcu nakts 2023” un arī “Atvērtā baznīca”. Bija sagatavota plaša pasākumu programma, kur dienas laikā no 10.00 – 17.00, paralēli dažādām nodarbībām un aktivitātēm, varēja apskatīt nelielu izstādi, kā arī iegādāties dažādus rokdarbus, ko darinājuši cilvēki ar īpašām vajadzībām Liepājas valstspilsētas pašvaldības atbalstītajā projektā “Iespēju darbnīcas”.

Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir iespēja piedalīties daudzveidīgās nodarbībās un apgūt jaunas prasmes, kā arī attīstīt un atjaunot jau reiz esošās iemaņas praktisko lietu šūšanā, dizaina priekšmetu izgatavošanā, aušanā, sveču un ziepju izgatavošanā, mozaīku veidošanā, lietišķās mākslas rokdarbos, floristikā, zīmēšanā un gleznošanā. Ir iespēja arī piedalīties ārstnieciskās vingrošanas nodarbībās.
Pasākums bija iespēja dalībniekiem pašiem piedalīties tirdziņa organizatoriskajā darbā, tikties ar pasākuma apmeklētājiem, piedalīties radošajās aktivitātēs.

Pasākuma programmu skatīt šeit: