Par bloga autori

Kristīta 14.02.2004.,  iesvētīta 18.04.2004. LELB Liepājas Lutera ev. lut. draudzē. No 2009 XI LELB Liepājas Krusta ev. lut. draudzē.   

Atbalstītie projekti:
 
2017. - 2019. tiks papildināts.
 
09.09.2017. - kristīgās dzejas "Baltā stunda" Ventspils Luterāņu baznīcā Kurzemes dzejas dienās organizēšana un atbalsts.
 
28.01.2017. - pasākuma "Es jūs esmu saucis par draugiem" ar dzejnieces Rasmas Jonases piedalīšanos, Liepājas Sv. Annas draudzē, atbalsts (idejas autore un organizētāja - Ingrīda Rubeža, filmēja Verners Bokums). 
 
 
26.11.2016. - Ievas Trimalnieces "Saruna sveču gaismā par dzīvi", Liepājā, organizēšana un atbalsts, sadarbībā ar Liepājas Universitāti un biedrību "Tējas istaba".
 
2016 IX - pasākumu cikla "Vēja mezgli Kurzemē" (neformāli iekļauts arī Kurzemes dzejas dienās Liepājā), organizēšana un atbalsts sadarbībā ar: Liepājas Universitāti, citām organizācijām un dalībniekiem.

 

2015 VI-IX - dalība LKSA projektā "Kaķīša dzirnavas" Vēstules pēc 100 gadiem" kopā ar dēlu Didzi Auderu sk. te: http://lksasociacija.blogspot.com/2015/11/gramatas-kakisa-dzirnavas-vestules-pec.html un atbalsts pasākuma muzikālai daļai, sadarbībā ar Ēriku Ešenvaldu un Liepājas mūziķiem.

 

2013 - 2015 - informatīva izdevuma "Ieskats kristīgajā dzejā" sastādītāja un redaktore. 

 

06.12.2014. -  dažādu tautību koncerta "Iedziedi dvēseli varavīksnē" organizētāja, sadarbībā ar Liepājas Krusta draudzi un mazākumtautību kultūras biedrībām.

 

05.06.2013. - biedrības "Kristīga Atbalsta Apvienība" (KAA) dibinātāja un tās valdes locekle.

 

2012 XII atjaunoja vietni www.egineto.lv un bija/ir tās redaktore.

 

 

2012 līdz šodienai - Liepājas literātu un radošo mūziķu kluba "Helikons" biedre.

 

2011 līdz šodienai - kristīgās dzejas izdevuma 'Egineto.lv' redaktore.

 

2011 - 2016VI  - Liepājas Krusta ev. lut. draudzes vēstures grupas dalībniece.

 

2011 līdz šodienai - izdevuma 'Kalpot.lv' redkolēģijā.

 

2010 līdz šodienai - tīmekļa vietnes www.kalpot.lv redaktore.

 

2009 līdz šodienai - dzejas redaktore.

Lielākā sadarbība ar dzejnieci Rasmu Jonasi (mūžībā) - dzejoļu grāmatas pieaugušajiem: "Dzīve iet tālāk" (2013), "Dzīve iet un aiziet..." (2015), "Dzīves epilogs" (2017); dzejoļu grāmatas bērniem - "Cāļi" (2014), "Zaķu pasaka" (2014), "Kaķēna darbi un nedarbi" (2015), "Podziņa" (2016), "Mikipeles piedzīvojumi" (2017) , "Mikipeles piedzīvojumi II" (2017).

 

2009 līdz šodienai - dažādu kristīgu pasākumu organizēšana un atbalsts.

 

Lielākie: tikšanās dzejā Nīcas ev. lut. baznīcā ar Livaru Jankovski, ar Daigu Lapāni; ar Jāni Keiču, ar Rudīti Losāni - Liepājas vācu-latviešu tikšanās centrā. Radoša tikšanās dzejā un mūzikā pasākumā "Ar MĪLESTĪBU" Saldū 22.11.2015. ar biedrības "Saldus saulesstīga" atbalstu; idejas autors un vadītājs Harijs Krūze; Andra Kristona dziesmas. Kristīgo dzejas dienu organizēšana un atbalsts ik gadus (ar Austras Pumpures un biedrības "Austrasbērni" piedalīšanos vienā no tām).

 

2009 - līdz 2011 VII kustības "Luterāņi dzīvībai" atbalstītāja.

 

2009. g. 9. decembrī Veiksmīgākā NVO 2009 un brīvprātīgo godināšanas pasākumā saņēmusi Liepājas Domes atzinību; 

 

dome
 
No labās puses: Brigita Dreiže, Ilga Auza, Ērika Birzkopa, Velta Udarska un Inga Audere. Foto: Dainis Ģelzis. 

 

2009 - piedalījusies kristīgās dzejas mājas lapas www.egineto.lv izveidošanā, līdz 2012 II - tās līdzautore,  autore un redaktore - līdz šodienai (šobrīd tīmekļa vietne atjaunošanā).

 

2008-2010 sadarbībā ar NVO "Liepājas vācu-latviešu tikšanās centrs" informatīvā izdevuma "Zem viena spārna" redkolēģijas vadītāja un izdevuma idejas autore.

 

2007 līdz šodienai - dalība kristīgās dzejas projekta "Baltā stunda" pasākumos. 

 

2004-2008 Liepājas Lutera ev. lut. draudzes informatīvā izdevuma "Krusta Gaismā" darba vadītāja un izdevēja. 

 

2004 V - līdz 04.06.2015. (biedrības dibināšanai) koordinēja neformālas radošas kopas Kristīga atbalsta apvienība darbu.

 

Darbs un izglītība:

 

Augstākā: 1995-2002 - 2.līmenis, inženierekonomikas speciālitātē, RTU.
 
Pamatdarbā: grāmatvede. 
 
Papildus izglītība: mācītāju palīgu-lektoru kursi un diakonijas apmācības LELB Liepājas diecēzē. 
 
Intervijas:
 
 
- Saruna irLiepāja 28.12.2015. TE>
 
"Kalpot ar vārdu", lipajniekiem.lv, 24.01.2014. 
 
Intervē Andra Gaigala, 23.07.2010.