Izmaiņas LDC darbā no 16. marta līdz 12. maijam

Sakarā ar valstī izveidojušos ārkārtas situāciju laikā

no 16. marta līdz 12. maijam

Liepājas Diakonijas centrā

tiek atceltas visas aktivitātes un

nodarbības

 

 

Konsultāciju, jautājumu un palīdzības vajadzībām

Diakonija būs atvērta

darba dienās

no plkst.9:00 līdz 14:00,

ceturtdienās

no plkst.10:00 līdz 16:00

 

Nepieciešamības gadījumā zvanīt:

Zigrīdai T:27762182; Karīnai T: 26805090