Jauna kalpot.lv sadaļa rakstiem un viedokļiem par sieviešu ordināciju

Tā kā LELB Sinode, kas notika 2016.gada 3. un 4.jūnijā, reizē ar daudziem citiem LELB Satversmes grozījumiem pieņēma 133. panta grozījumus, kas nosaka, ka ordināciju mācītāja amatā varēs lūgt tikai vīriešu kārtas pārstāvji, LELB Liepājas Krusta draudze 5.jūnija sapulcē ar balsu vairākumu (78% – par, 2% – pret, 1% – atturoties) nobalsoja par izstāšanos no LELB.

Rakstiem un viedokļiem par sieviešu ordināciju izveidota jauna sadaļa.