Jēzus statuja Limbiķu kapos – Atklāšanas svētki 26. augustā plkst. 14:00 (!!! pārcelti uz 2024. gada pavasari)

Aicinām uz īpašiem svētkiem Limbiķu kapos šī gada 26. augustā! Sanāksim kopā pie jaunuzstādītās statujas, lai svinētu Jēzus solījumu dot atvieglinājumu visiem, kas ir nospiesti un bēdīgi. Šajā dienā būs piepildījusies mācītāja Mārtiņa Urdzes pēdējā vēlēšanās.

Svētku oficiālajā daļā tēlnieks Ojārs Feldbergs iepazīstinās ar Jēzus statujas tapšanas gaitu un mācītājs Jirgens Filipss (Vācija) dalīsies ar pārdomām par Bībeles pantu, kas ir ieceres pamatā:

“Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt.” (Mat. 11:28)

Īpaša vieta tiks dota cilvēkiem, kuriem šis piemineklis ir veltīts – visiem, kas jūtas noskumuši, izmisuši, vientuļi, pazuduši.

Atklāšanu noslēgsim, izsakot pateicību visiem tiem, kas palīdzēja īstenot šo projektu un izlūdzoties Dieva svētību tālākai gaitai.

Svētku turpinājumā pabūsim kopā pie uzkodām un atspirdzinājumiem.

Par mūziku gādās:

  • Dita Barona un Beāta Zariņa-Blaščinska
  • Niks, Makss un Benedikts Kadeģis
  • Nils Goiževskis
  • Un citi

Ja plānojat piedalīties svētkos, lūgums to apstiprināt, sūtot e-pastu uz toms.urdze@gmail.com.

Detalizēta informācija par to, kā un kāpēc tapa šis piemineklis, ir atrodama vietnē martins.urdze.lv sadaļā “Jēzus statuja Limbiķu kapos”.

Liepājas Diakonijas centrs un Mārtiņa Urdzes ģimene