Kad vēji kalnos rāpjas…

IMG_0637

Ar skaistu un skanīgu Imanta Kalniņa dziesmu [nosaukumu sk. šī raksta virsrakstā] Ziemsvētku pateicības pasākumu Liepājas Diakonijas centra realizētā ESF projekta dalībniekiem, ieskandināja Inese Sērdiene, kuru daudzi pazīst kā Austrasbērnu. Veltot klātesošajiem līdzību par eņģeļiem, siltā pateicībā visus uzrunāja pasākuma vadītāja Madara Lapsa un aicināja projekta idejas autori jeb, M.Lapsas vārdiem – “lielo” mammu, Aiju Saldoveri atskatīties uz šajā gadā kopā paveikto. Pasākumā valdošajai sirsnībai pievienojās Liepājas pilsētas Domes priekšēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš, mācītājs Mārtiņš Urdze, projekta koordinētāja Andra Dāldere un pārējie tā dalībnieki.

 

IMG_0688

 

 A. Saldovere ar gandarījumu sacīja, ka vislielākais prieks ir par to, ka dotās iespējas cilvēkiem patīk – gan tas, ko viņi var iemācīties, gan saņemtās pozitīvās emocijas no kopā būšanas. Projekta galvenais mērķis ir, lai katrs var palīdzēt sev.

 

IMG_0676

 

Pasākumā valdošajai sirsnībai pievienojās Liepājas pilsētas Domes priekšēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš, sakot paldies Diakonijas centra vadītājam un mācītājam Mārtiņam Urdzem, vēršot uzmanību, ka projekts ir pāraudzis par Liepājas novada projektu, un kā galveno vērtību uzsverot tā īpašību – satuvināt cilvēkus.

 

IMG_0649

 

Pēc izstādes darbu apskates G.Ansiņš neslēpa pārsteigumu par redzētā skaistumu, meistarību un bagāto klāstu, paužot viedokli, ka tas ir devums visai sabiedrībai, savu biznesu uzsākt ieinteresētajiem klātesošajiem stādīja priekšā Kurzemes biznesa inkubatora vadītāju Salvi Rogu, kā arī dāvināja Diakonijas centram Liepājas kalendāru 2013.gadam.

Tad M. Lapsa atgādināja projekta garīgo adresi, aicinot mācītāju M.Urdzi. Pēc kopējas lūgšanas un Svēto Rakstu lasījuma, mācītājs rosināja klausītājos pārdomas, pateicoties neparastam Ziemsvētku stāstam, un vēlēja, lai Dieva brīnums atmirdz ikvienā sirdī. Pārdomas turpināja Inese ar dziesmu “Lūgšana”. Pateicīgus vārdus par iespēju darboties projektā un iepazīt tā dalībniekus sacīja arī darba koordinētāja Andra Dāldere. Nepiespiestu gaisotni radīja dejotājas no studijas „Horeo”, Lienītes Lapsas vadībā. Par savām aktivitātēm un iespējām sirsnībā vēstīja visi projekta dalībnieki un viņu pasniedzēji.

 

IMG_0689

 

Pasākuma gaitā kopā tika dziedātas Ziemsvētku dziesmas. Draudzīgā noskaņa turpinājās pie svētku cienastiem.

/Vairāk attēlu – drīzumā?.

Publicēts 30. 12. 2012.

 

attls1

 

Sākot ar 01. 01. 2012. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis Eiropas Sociālā fonda projektu “Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana Liepājas Diakonijas centrā.” (Nr.1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/138). Projekts tiek īstenots darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas ietvaros.