Kalpo lektore Karīna Krieviņa

Karina

2019. gada 18. augustā Liepājas Krusta ev. lut. draudzes  dievkalpojumā mācītāja prombūtnes laikā sprediķi nolasīja mūsu lektore Karīna Krieviņa. Turpinājumā viņa pastāstīja par to, ka Aizputes autonomai ev. lut. draudzei tiesāšanās ar LELB par draudzei piederošo nekustamo īpašumu beidzās ar pozitīvu iznākumu – par labu Aizputes draudzei. K. Krieviņa informēja, ka 25.09.2019. Krusta draudzes dievkalpojumā viesosies mācītāja-emeritus Gita Putce un tiks vākti ziedojumi, lai palīdzētu liepājnieces Jeļenas Novikovas dēlam, kurš pārvietojas ratiņkrēslā.