Kalpot.lv Nr.3 Ābolsvētkos 2012

kalpot3

 

Šī numura ievadā kā arvien mūs uzrunā mācītājs Mārtiņš Urdze aktuālā pārdomu rakstā par dienišķo maizi lūgšanā; turpinājumā varam iepazīties ar Liepājas Diakonijas centrā realizētā (sākot ar 01.01.2012.); vairāk iepazīt Jausmu Pučkari, vienu no aktīvākajām mūsu draudzes kalpotājām, kurai 2012. gada 20. maijā LELB Liepājas bīskaps Pāvils Brūvers pasniedzanbsp;mūsu Baznīcas augstāko apbalvojumu "Uzticības vairogs" par ilggadēju kalpošanu; atcerēties Diakonijas centra cilvēku ar īpašām vajadzībām aktivitātes aizvadītajā vasarā; kā arī neklātienē būt kopā ar dzejniecēm Lieni Dzintari, Karīnu Krieviņu, Ingu Auderi u.c. dzejas pasākumā "Bet kas ir cilvēks?", kurš notika mūsu draudzē š.g. 28.  septembrī 1. Kurzemes novada kristīgās dzejas dienu ietvaros.

Pielikums:
Download this file (kalpot3.pdf)Kalpot Nr. 3