Nodarbība piederīgajiem, kas kopj gulošu cilvēku, 05.12.2019.

Bezmaksas nodarbība piederīgajiem, kas kopj gulošu cilvēku ar īpašām vajadzībām, notiks Liepājas Krusta ev. lut. baznīcas mazajā zālē, K. Valdemāra ielā 7 vai LDC, F. Brīvzemnieka 54, ceturtdien, 05.12.2019. plkst. 18.00-20.00. Noslēgums.

 

Apmācību programma:

APMĀCĪBU PROGRAMMA

Pasākums notiek projekta “Mājas – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” ietvaros.

Info: F.Kovaļišins, afiša: H.Mazure