Kas ir mans tuvākais? Pārdomās dalās Fēlikss Kovaļišins

Pandēmija. Jau trešais gads. Cilvēkiem ir jāizolējās lai nesaslimtu. Trūkst sociālo kontaktu, un tad mēs varam padomāt un sajust kā ir būt vientuļam, padomāt par tuvāko, kas viņš ir un kāpēc viņš man tik ļoti vajadzīgs, vai varbūt viņam esmu vajadzīgs es? Un kāpēc mums vajadzīgi sociālie kontakti.
Bībelē atradu rakstu vietu, kur Jēzus saka, ka savs tuvākais ir jāmīl kā sevi pašu:

25 “Un, redzi, kāds likuma zinātājs piecēlās un sāka viņu pārbaudīt, sacīdams: “Skolotāj, kas man jādara, lai iemantotu mūžīgo dzīvību?” 26 Viņš tam sacīja: “Kā ir bauslībā rakstīts? Kā tu tur lasi?” 27 Tas atbildēja: “Mīli Kungu, savu Dievu, no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un ar visu savu spēku, un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu.” 28 Viņš tam sacīja: “Tu pareizi esi atbildējis. Dari to un tu dzīvosi.”

29 Bet viņš, gribēdams attaisnoties, Jēzum jautāja: “Un kurš ir mans tuvākais?” 30 Jēzus atbildēja, stāstīdams: “Kāds vīrs bija ceļā no Jeruzālemes uz Jēriku, un viņš krita laupītāju rokās. Tie, viņu aplaupījuši un sasituši, atstāja pusmirušu guļam un aizgāja. 31 Gadījās, kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu un viņu ieraudzīja, bet pagāja garām. 32 Tāpat arī kāds levīts, tajā vietā atnācis, viņu ieraudzīja, bet pagāja garām. 33 Bet kāds samarietis, savu ceļu iedams, nonāca pie viņa, un, viņu redzot, sirds tam iežēlojās. 34 Pienācis klāt, viņš pārsēja viņa brūces, uzliedams eļļu un vīnu; un, uzcēlis viņu uz savu lopu, aizveda to uz viesnīcu un aprūpēja. 35 Otrā rītā, izvilcis divus denārijus, viņš iedeva tos viesnīcniekam un sacīja: aprūpē viņu, un, ja tu vairāk iztērēsi, atnācis es tev atdošu. 36 Kurš no šiem trim tev šķiet tuvākais bijis tam, kas krita laupītāju rokās?” 37 Viņš sacīja: “Tas, kas parādīja viņam žēlsirdību.” Un Jēzus viņam sacīja: “Ej un dari arī tāpat!”” (Lūkas 10:25-37)

Mums varētu likties, ka tuvākais ir manas ģimenes cilvēks, radinieks, angļu tulkojumā tuvākais ir kaimiņš, bet Jēzus šajā stāstijumā ļauj noprast, ka tuvākais ir jebkurš, kuram vajadzīga mūsu palīdzība. Īpaši šajā laikā, noteikti ir cilvēki mūsu paziņu lokā kuriem var piezvanīt un aprunāties, aizsūtīt kartīti pa pastu vai e-pastā, atnest pārtiku vai madikamentus, palīdzēt pastaigāties ar suni, ziedot naudu. Pamatojoties uz Jēzus teikto, tā mēs parādām žēlastību tuvākajam un noteikti iepriecinām Dievu.

Un Dievs mūs nav radījis lai mēs būtu vientuļi, vieni. Viņš grib lai mēs būtu kopā, draudzētos, sadarbotos, dalītos viens ar otru ar savu dzīvi.
Gribu pamudināt painteresēties, apzināt cilvēkus sev apkārt, varbūt tieši tu vari iepriecināt un palīdzēt tuvākajam. Būsim kopā, ievērojot epidemioloģiskos noteikumus, izmantosim tehnoloģijas progresu – piedalīsimies Zoom pasākumos!

Pārdomās dalijās Fēlikss Kovaļišins