Klātienes dievkalpojums Liepājas Krusta draudzē 02.07.2023.

2023. gada 2. jūlijā plkst. 15.00 Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notiks klātienes dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Kalpos metodistu mācītājs Jānis Grunte. Visi laipni gaidīti!

Turpmākie dievkalpojumi Krusta draudzē jūlijā notiks neklātienē Zoom plkst. 12.00 un Agape mielasts klātienē Liepājas Krusta baznīcā, K. Valdemāra ielā 7, plkst. 14.00; baznīca būs atvērta no plkst. 13.30-15.00. Informācijai varat sekot līdzi šīs vietnes sākumlapā, aktivitāšu un neklātienes dievkalpojumu sadaļās, kā arī vietnē: https://www.facebook.com/kalpot.lv/.