Klubs Atvasara

Tiekamies divas ceturtdienas mēnesī plkst. 14.00 – seniori no dažādām draudzēm. Lasām Svētos Rakstus, svinam svētkus, atraktīvi pavadām brīvo laiku. 

bildes_041 

„Kad jūs Mani meklēsit, jūs Mani atradīsit. Ja jūs no visas sirds Mani meklēsit.” /Jer 29:13/

Klubs „Atvasara” sāka tikties 1999. gadā,  kad Liepājas Diakonijas centrs vēl atradās Jūrmalas ielā. Klubā tiekas cilvēki no dažādām draudzēm: Liepājas Krusta ev. lut., Lutera ev. lut., Brāļu ev. lut., Vērgales ev. lut. draudzēm, arī no Liepājas Apvienotās Metodistu draudzes.

Tikšanās reizēs mēs lasām Svētos Rakstus un spēlējam dažādas spēles; sveicam viens otru jubilejās un vārda dienās; svinam Ziemsvētkus, Lieldienas un citus svētkus; piedalāmies sadraudzības pasākumos veco ļaužu aprūpes mājā, Ganību ielā, Liepājā. Esam rīkojuši lielākus radošus pasākumus un lekcijas, aicinot pazīstamus dzejniekus – Olafu Gūtmani un Ainu Uldriķi (abi – mūžībā), režisori Vitu Pētersoni ar izrādi „Mīlestības un gaismas eņģeļi” u.c.

Pasākumi notiek divas reizes mēnesī, otrdienās plkst. 14.00. Mīļi gaidām klubā ikvienu, kurš vēlas būt kopā ar mums!

„Katrs, ko Tēvs Man dod, nāk pie Manis, un, kas nāk pie Manis, to Es tiešām neatstumšu.” (Jņ 6:37)