Klusās nedēļas un Lieldienu notikumi un dievkalpojumi Liepājas Krusta draudzē

Klusajā nedēļā un Lieldienās Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notiks šādi pasākumi un dievkalpojumi:

17. aprīlī plkst. 15.00 – Lieldienu Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu. Kalpos Liepājas Metodistu draudzes mācītāja Gunta Grīna-Sologuba

15. aprīlī plkst. 15.00 – Lielās Piektdienas dievkalpojums

13. aprīlī plkst. 15.00 – Ciešanu laika lūgšanas Liepājas Diakonijas centrā un Zoom

Klusajā nedēļā nodarbības Diakonijas centrā nenotiek

Foto: Karīna Krieviņa