Konference “Brīvā laika un pieejamības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” 15.aprīlī

 

Liepājas Diakonijas centrs aicina visus interesentus piedalīties konferencē “Brīvā laika un pieejamības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” 

Konference notiks piektdien, 15. aprīlī, Krusta baznīcā, K. Valdemāra ielā 7, Liepājā. Sākums – plkst. 11.00. 

 

Konferences mērķis:

• pievērst uzmanību galveniem šķēršļiem, kas neļauj cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
 iesaistīties pasākumos sociālā un kultūras jomā

• veidot dialogu starp NVO pārstāvjiem un dažādu nozaru ekspertiem

• kopīgi attīstīt redzējumu, kā uzlabot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iespējas iesaistīties brīvā laika pasākumos 

Dienas kārtība

11.00  Atklāšana un iepazīšanās

11.20  Situācijas raksturojums no ekspertiem uz vietas (privātpersonas, Liepājas reģiona NVO, kultūras u.c. iestādes) – par vides pieejamību Liepājā un novados / par nabadzību / par asistenta jautājumu

12.40  Risinājumu iespējas, tiesības un attīstības perspektīvas

Aicināti:
 Apeirons / Baltijas arhitektūras centrs par Kuldīgas bezbarjeru vides koncepciju un manifestu / Labklājības ministrija /
 Saeimas sociālo un darba lietas komisijas vadītāja Aija Barča / u.c.

13.30            Pusdienas

14.00            Kā uzlabot brīvā laika pavadīšanas iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām   Liepājas reģionā?

15.00            Kopīgs paziņojums sabiedrībai  

16.00            Noslēgums
   
Pasākumu atbalsta Vācijas fonds “Aktion Mensch”.

aktion mensch1 

Uzziņas:

Mārtiņš Urdze,
Liepājas Diakonijas centra vadītājs
tel. 28254886
e-pasts: martin.urdze@gmail.com
www.kalpot.lv