Konference “Par iespējām uzlabot dzīvesvietas situāciju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”

2015. gada 14. augustā Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā notika Liepājas Diakonijas centra rīkota konference “Iespējas uzlabot dzīvesvietas situāciju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”. Konferencē piedalījās nozares biedrības un eksperti ar mērķi apzināt esošo situāciju dzīvesvietās mājās, aprūpes centros u.c., apspriest galvenās grūtības un meklēt iespējamos risinājumus, ko citu starpā piedāvā.

Rīcības plāns deinstitucionalizācijas (DI) īstenošanai 2015. – 2020. gadam. 

Konferences gaitā klātesošie izstrādāja Rezolūciju.

Deinstitucionalizācija ir vērsta uz neatkarīgas dzīves veicināšanu un sabiedrības radīto šķēršļu mazināšanu cilvēku ar invaliditāti pašnoteikšanās, līdzdalības un iekļaušanas iespējām. Līdz ar to personām ar invaliditāti ir jānodrošina iespēja vadīt un izvēlēties savu dzīvesveidu un dzīvesvietu, piekļuve pakalpojumiem, ko izmanto pārējā sabiedrība, un individuāls atbalsts, ja tāds ir nepieciešams, bet bērniem – iespēja izaugt ģimenē.

Konferences dalībnieki savas prasības apkopoja Rezulūcijā, kuru adresēja Latvijas Republikas Valsts prezidentam, LR Ministru kabinetam, LR Labklājības ministram, LR Finanšu ministram, Kurzemes plānošanas reģionam, LR Veselības ministram, LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājai Aijai Barčai, LR Tiesībsargam, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājam, Piejūras slimnīcas psihiātriskās klīnikas vadītājam, Liepājas Sociālā dienesta vadītājai, nevalstiskām organizācijām, masu medijiem un Latvijas sabiedrībai.