Konference“Sieviešu ordinācija – par un pret” 6.maijā Krusta baznīcā

Liepājas Krusta ev. lut. draudze rīko konferenci par tēmu “Sieviešu ordinācija – par un pret”, kas notiks piektdien, 6. maijā, no plkst. 11.00 – 15.00, Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā, K. Valdemāra ielā 7, Liepājā.

Konferences mērķis:

Savest kopā cilvēkus ar atšķirīgiem uzskatiem par sieviešu ordināciju, rosināt domapmaiņu un pārdomāt iespējas, kā turpināt dialogu par šo tēmu.

Aicināti: LELB pārstāvji, LELBāL pārstāvji, LLISTA, LU Teoloģijas fakultāte, Lutera akadēmija, mācītāji, evaņģēlisti, draudžu locekļi.

 

Paredzētā programma:

11.00 – Konferences atklāšana

11.05 – Dažādi dzīvesstāsti

11.45 – Jautājumi un komentāri

12.00 – Bībliskais pamatojums, kāpēc sievietes var būt mācītājas (Teoloģijas fakultāte)

12.20 – Bībliskais pamatojums, kāpēc tikai vīrieši var būt par mācītājiem (Lutera akadēmija)

12.40 – Darbs grupās par sagatavotām tēzēm (trīs x 20 min.):

  • sieviešu ordinācija un Rakstu izpratne
  • sieviešu ordinācija un amata izpratne
  • sieviešu ordinācija un homoseksualitāte
  • sieviešu ordinācija un diskriminācija

Pārrunas grupā tiks rīkotas pēc “Pasaules kafejnīcas” metodes.

Katram dalībniekam būs iespēja iesaistīties pārrunās par trijām no četrām tēmām. Grupām pēc tēžu apspriešanas būs jāatbild uz sagatavotiem jautājumiem:

  • Kas ir kopīgs? Kas ir atšķirīgs?
  • Kādos jautājumos dalībnieki var pieņemt pretējo uzskatu, arī ja viņi tam nepiekrīt?
  • Vai ir lietas, par kurām nav iespējams vienoties?
  • Par kādiem jautājumiem vajadzētu padziļinātas sarunas?

13.40 – Pusdienas pārtraukums

14.10 – Grupu prezentācijas

14.50 – Priekšlikumi kā turpināt dialogu

15.10 – Kopīgas rezolūcijas izstrādāšana un pieņemšana

16.00 – Noslēgums

Ja kāds ir ar mieru dalīties ar savu dzīves stāstu un/vai sagatavot piecas tēzes par kādu no uzskaitītām tēmām, lūdzu pieteikties pie:
Liepājas Krusta ev. lut. draudzes
māc. Mārtiņš Urdze
mob. 28254886
E-pasts: martin.urdze@gmail.com

Ja vēlaties piedalīties konferencē, lūdzam pieteikties līdz trešdienai, 4. maijam, pie Ineses Bitenieces, mob. 28354740.

Dalībmaksa: iegādāties vienu preci Domino tirdziņā, Fr. Brīvzemnieka ielā 54.
Gūtie ienākumi nāks par labu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.