Konference “Stiprinot sadarbību” 31.08.2017.

Ar “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” un Durbes novada domes atbalstu 2017.gada 31. augustā Lieģu kultūras namā notika konference “Stiprinot sadarbību”. 

Ierodoties uz konferenci, dalībnieki pēc reģistrēšanās, kafiju dzerot, varēja aplūkot nelielu izstādi no Liepājas Diakonijas centra “Domino” tirdziņa un vietējo rokdarbiem, ko darinājuši cilvēki ar īpašām vajadzībām.  Konferenci atklāja Durbes evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Atis Freipičs. Pēc tam klātesošos uzrunāja Durbes novada domes priekšsēdētājs Ojārs Petrēvics. Pēc tam Mārtiņš Urdze pastāstīja par SEMPRE projektu un īsi iepazīstināja ar Latvijas Universitātes pētījumu par cilvēku ar īpašām vajadzībām situāciju reģionos: Rucavā, Grobiņā un Priekulē. Tad sekoja labās prakses piemēri no Durbes luterāņu draudzes un Lieģu kultūras nama amatierteātra, Liepājas Diakonijas centra “Domino” projekta  atbalsta grupas, Liepājas Reimatiķu biedrības, Anglijas mazpilsētas .

Neklātienes sveiciens ar labās prakses piemēru tika nodots no Liepājas Neredzīgo biedrības. Pārstāve no Liepājas reimatiķu biedrības klātesošajiem parādīja un iesaistīja vieglos dažādu muskuļu grupu spēcinošos vingrinājumos. Muzikālu priekšnesumu bija sagatavojis Durbes kultūras nama tautas mūzikas ansamblis “Neparasts gadījums”.

Konferences otrajā daļā pēc pusdienām M. Urdze sniedza informāciju par sadarbības tīklu un pastāstīja par iespējām SEMPRE projekta ietvaros piedalīties mikroprojektā. Tālāk sekoja dalīšanās pieredzē par izveidoto atbalsta grupu darbību un aktivitātēm. Pēc tam dalībnieki sadalījās grupās, lai pārspriestu jautājumus par to, kā uzlabot savu dzīvi. Vēlāk sekoja grupu darba prezentācija, diskusijas un lēmuma pieņemšana par turpmākās sadarbības iespējām un atbalsta grupas veidošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tāpat kā pārējās konferencēs, šeit iezīmējās līdzīgas problēmas – vientulība, problēmas ar vides pieejamību u.c. Tomēr dalībnieki bija aktīvi un izteica vēlmi veidot atbalsta grupu līdzīgi kā citās minētajās vietās. Grobiņnieks  Andris Leimants  labu ideju ierosmei aicināja visus atbraukt un apskatīt viņa saimniecību “Purvičos”, ko klātesošie labprāt pieņēma kā pirmo kopīgo pasākumu atbalsta grupas veidošanas procesā.

Tika pieņemts lēmums visus apziņot telefoniski, lai varētu saskaņot laiku “Purviču” apmeklējumam.

 

Foto: Karīna Krieviņa

Publicēja biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.


Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”.

logotipi1