Konferencē “Stiprinot sadarbību” Grobiņas novadā 25.01.2017.

Medze

2017.gada 25.janvārī SEMPRE projekta konference “Stiprinot sadarbību” notika Grobiņas novadā. To atklāja novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Mairita Krētaine un domes priekšsēdētājs Aivars Priedols. 

Priedols

Sekoja ievads SEMPRE projektā, ko sniedza Diakonijas centra vadītājs Mārtiņš Urdze. Arī šajā reizē tika sniegts īss ieskats Latvijas Universitātes pētījumā. Labās prakses piemērus prezentēja Liepājas Reimatiķu biedrība, Neredzīgo biedrība, Diakonijas centra “Domino” un novadieks Andris Leimanis  ar saviem darinājumiem no koka un dzelzs. 

 

raimatiki

Labās prakses piemērs: Liepājas reimatiķu biedrības vadītāja

 

Leimanis

A. Leimanis (no labās) piedalās izstādē ar pašdarinājumiem no koka

 

Pēc pusdienām dalībnieki tika iepazīstināti ar informāciju par mikroprojektu. Notika dalīšanās pieredzē par konferenci Rucavā. Notika grupu darbs: Ko darīt, lai uzlabotu savu dzīvi?

Grupas

 

Grupu darba rezultāti tika apopoti un prezentēti

Grupu darbs

1. Ko Jūs vēlētos uzlabot savā dzīvē?
– sadzīves apstākļus (duša, tualete);
– kopā būšana (ēst gatavošana):
– ir klubiņš Grobiņā (“Tev un taviem draugiem”);
– ir vingrošana, līnijdejas, Sarkanais Krusts;
– uzlabot veselību;
– DI (deinstitucionalizācija) – projektā (daudz kā neskaidra, valstiski risināms!);
– telpas muzeja izveidei, talku organizēšana;
– izmantot pašdarinātas dāvanas;
– uzlabot veselību;
– PM klientus vairāk iesaistīt pašvaldības darbos
– mazināt senioru atstumtību, vientulību;
– aprūpi, mobilitāti, veselību, rehabilitāciju;
– saglabāt interesi par šādiem pasākumiem;
– lietot veselīgu uzturu;
– veselīgi vingrot un līdzekļus tam (viena reize – 3 eiro);
– transporta jautājums (dārgi – pensionāriem);
– aprūpe – sarunas, lai nav vientuļi, sarunas (kuriem nepieciešams);
– klubiņš “Tev un Taviem draugiem” no 50 g.v. pensionāriem 1x nedēļā otrdienās 1000-1400;
– ekskursijas;
– pieredzes apmaiņu: kā krāso dzijas, kā lej sveces;
– apgūt tapošanu;
– celt siltumnīcu;
– dzīvokļa komunikācijas ekskursija
– būt sabiedrībā;
– palīdzību malkas nešanā (2. stāvs);
– iespēju būt dienas centrā;
– attieksmi no ārstiem (kam jums vajag grupu)?
– sponsorēt teātra, koncerta biļetes cilv. ar īpašām vajadzībām darba vietās.

Vai ir kāda lieta, kas attiecas uz visiem grupas dalībniekiem?

– kopā sanākšana (ko izveidot īpašu!!!);
– uz ārpusi sevi parādīt;
– organizēšana, telpas, ieinteresētu vadītāju!!! (transports, nauda), projekta rakstītājs;
– veselība!!!
– iet soli uz priekšu, sākot ar programmām un turpinot idejas realizēt, tikties 1x mēnesī;
– vingrošana;
– ekskursijas (pieredzes apmaiņa);
– kopīga darbošanās vieta, kur sanākt.

Kas ir galvenie šķēršļi, kāpēc nevar uzlabot šo problēmu?

– Ārēji:
– veselības apr. sist.;
– telpas interešu grupām;
– mobilitāte;
– informācijas trūkums;
– Iekšēji:
– gribas trūkums;
– materiālais nodrošinājums;
– informācijas trūkums;
– kopēja sadarbība;
– idejas;
– cilvēku kūtrums;
– vadītājs – organizators;
– līdzcilvēku attieksme – vienaldzība, “skatīšanās”;
– sadarbības trūkums – ar organizācijām, savstarpēji.

Kādas idejas Jums ienāk prātā, lai to risinātu?

– nosaukums grupai, piedalīšanās, vēlme darboties;
– atbalsta punkts – duša, veļas mazgāšana;
– grupā iesaistīt arī aprūpes centra klientus;
– citi, ja transports nodrošināts;
– reimatisma biedrība piedalītos;
– ar grupu palīdzību – tikšanos sabiedrībā;
– Sociālajam dienestam saaicināt cilvēkus kopā.

Kādas idejas Jums ienāk prātā, lai to risinātu?

– mobilitātes uzlabošana- atbalsts no pašv. (fik.)- autobusu kustības maiņa;

– organ. izglītojošo darbu;

– reklāma + labums;

– katru gadu sporta diena (kāds vienojošs elements – cepures u.c., atrakcijas);

Kā es varu palīdzēt  citiem ar saviem talantiem, prasmēm, iespējām?

– apzināt vajadzības, dalīties pieredzē – kā ietaupīt naudu, “tehniski” padomi;

– mācīt adīšanu, kulināriju.

 

pauze

 Kustīgā pauze

Turpinājumā notika diskusijas un kopīga lēmuma pieņemšana par mikroprojektu Grobiņā, dažādās pārrunas, kam sekoja noslēgums. 

Pasākuma laikā bija apskatāma rokdarbu izstāde-tirdziņš un Liepājas Diakonijas centra izstāde par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Bija iespēja vērot, piedalīties un saņemt konsultācijas tapošanas darbnīcā. 

izstade

 Publikācijas foto: 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8. – Mārtiņš Grīnbergs – Mārtiņš Grīnbergs, 4. – Karīna Krieviņa

Iespaidos par pasākumu dalās arī tā dalībniece Ruta Kirhnere sekojošā prezentācijā>


Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”.

logotipi1