Ielūgums uz konferenci “Stiprinot sadarbību” Grobiņas novadā 25.01.2017.

logotipi1

SEMPRE projekta kārtējā konference “Stiprinot sadarbību” notiks 2017.gada 25.janvārī Medzes kultūras namā plkst.11.00. Konferences rīkotāji: Liepājas Diakonijas centrs sadarbībā ar Grobiņas novada pašvaldības Sociālo dienestu. Konferencē paredzēta sekojoša dienas kārtība.

Konference “Stiprinot sadarbību”
25. janvārī, plkst. 11.00, Medzes kultūras namā.
Dienas kārtībā:
9:00 – 11:00 Ierašanās, reģistrēšanās, kafija, rokdarbu izstāde-tirdziņš, Liepājas Diakonijas centra izstāde par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, iespēja vērot, piedalīties un saņemt konsultācijas tapošanas darbnīcā
11:00 – 11:10 Konferences atklāšana:
Grobiņas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja
Mairita Krētaine
Grobiņas novada domes priekšsēdētājs Aivars
Priedols
11:10 – 11:25 Ievads SEMPRE projektā:
Liepājas Diakonijas centra vadītājs Mārtiņš Urdze
11:25 – 11:40 Īss ieskats Latvijas Universitātes pētījumā
11:40 – 12:15 Labās prakses piemēri:
Liepājas Reimatiķu biedrība
Liepājas Neredzīgo biedrība
Liepājas Diakonijas centra “Domino” projekts
Andris Leimanis (rokdarbi no koka un dzelzs)
12:15 – 12:40 Muzikāls sveiciens no Grobiņas bērnudārza vai
skolas bērniem
12:45 – 13:45 Pusdienas
13:45 – 13:50 Informācija par mikroprojektu
13:50 – 13:55 Dalīšanās pieredzē par konferenci Rucavā
13:50 – 14:20 Grupu darbs: Ko darīt, lai uzlabotu savu dzīvi?
14:20 – 14.40 Kafijas pauze
14:40 – 14:55 Grupu darba prezentācija
14:55 – 15:20 Diskusijas un kopīga lēmuma pieņemšana par
mikroprojektu Grobiņā
15:20 – 16.00 Dažādas pārrunas un atvadīšanās

Konferences rīkotāji: Liepājas Diakonijas centrs sadarbībā ar Grobiņas novada
pašvaldības Sociālo dienestu