Konference ‘Veselības aprūpe cilvēkiem ar īpašām vajadzībām’ 27.novembrī

Liepājas Diakonijas centrs (LDC) aicina interesentus piedalīties konferencē 

Veselības aprūpe cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”

Konference notiks piektdien, 27. novembrī, Krusta ev. lut. baznīcā, K. Valdemāra ielā 7. Sākums – plkst. 11.00.

Mērķis: veidot dialogu starp NVO pārstāvjiem un dažādiem ekspertiem veselības aprūpē, un kopīgi attīstīt redzējumu, kā uzlabot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iespējas saņemt cilvēka cienīgu veselības aprūpi.

Pasākumu atbalsta Vācijas fonds “Aktion Mensch” 

Kontaktpersona – Inese Biteniece, t. 28354740

Dienas kārtība:

11.00             Atklāšana un iepazīšanās

11.20             Situācijas raksturojums no dažādu Liepājas reģiona NVO un iestādēm

12.40             Atbildes no ekspertiem – risinājumu iespējas, tiesības un attīstības (perspektīvas

                      

                      Iespējamās tēmas:

                        – par palīglīdzekļiem

                        – par maksas medicīnu (līdzmaksājumi, privātie pakalpojumi, u.c.)

                        – par reģistrāciju un rindām uz ārstnieciskiem pakalpojumiem

                        – par kompensējamiem medikamentiem

                        – par profilaksi un ielaistām slimībām

                        – par programmām atsevišķām slimībām

                        – par sadarbību starp sociāliem dienestiem un veselības iestādēm   

13.30             Pusdienas

14.00             Kā uzlabot veselības aprūpi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Liepājas reģionā?

15.00             Kopīgs paziņojums sabiedrībai                 

16.00             Noslēgums

 

                                   

Pasākumu atbalsta Vācijas fonds “Aktion Mensch”.