Konferences

Liepājas Krusta draudzē un Diakonijas centrā regulāri tiek rīkotas dažādas konferences, kuru materiālus apkopojam un publicējam šīs tīmekļa vietnes sadaļā

Konferences un semināri

Pieejams ir plašs konferenču materiālu klāsts: “Invalīdu nodarbinātības veicināšana”, “Iespējas uzlabot dzīves vietas situāciju pieaugušiem cilvēkiem ar speciālām vajadzībām” un citi.