“Kopā būt” tikšanās-filmēšana Grobiņā 22.05.2018.

gr3

2018.gada 22. maijā Grobiņā atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Kopā būt” tikšanās reize bija īpaša, jo tajā piedalījās profesionāla filmu operatore no Dānijas Brunhilde Saligera, kuras uzdevums SEMPRE projekta ietvaros bija filmēt mikroprojektu norises dažādās projekta partneru dalībvalstīs. Attēlā no labās puses: Grobiņas Sarkanā Krusta vadītāja Inta Mangale, Brunhilde Saligera un Mārtiņš Urdze.

Šeit viņai bija iespēja filmēt atbalsta grupas mikroprojekta  sākuma procesu. Grupas “Kopā būt” mikroprojekta ideja bija izveidot Tikšanās dārzu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.  Priecīgs notikums ir tas, ka tieši šajās dienās Grobiņas pašvaldība apstiprināja lūgumu nodot grupas lietošanā zemes gabalu uz Sarkanā Krusta vārda. B. Saligera  filmēja iecerētā dārza teritoriju,  uzklausot ieceres par paveicamajiem darbiem un tālākajiem soļiem. Tāpat tika intervēts grupas “Kopā būt” vadītājs  Andris Leimants, grupas aktīviste un Grobiņas Sarkanā Krusta vadītāja Inta Mangale un Liepājas Diakonijas centra SEMPRE projekta vadītājs Mārtiņš Urdze. Intervējamie pastāstīja par  SEMPRE projekta darbību un vietējā sadarbības tīkla izveidošanu Liepājas rajonā, Grobiņas atbalsta grupas izveidošanu, darbību un mikroprojektu. Pēc tam B. Saligera atgriezās Liepājā, kur apmeklēja un iepazinās ar Diakonijas centra darbu. Latvijā viņa uzņēma materiālus arī par Vidzemes Augstskolas mikroprojektu un tad devās atceļā uz Rīgu, lai no turienes brauktu filmēt Igaunijas partneru mikroprojektu.

gr4

Grobiņas atbalsta grupas “Kopā būt” vadītājs Andris Leimants un video operatore Brunhilde  Saligera no Dānijas.

gr5

Filmēšanas process plānotā Tikšanās dārza teritorijā.

gr6

Veidojot kopējo SEMPRE projekta filmu par mikroprojektiem, Grobiņas video materiālos tiks iekļautas arī intervijas: M. Urdze un B. Saligera Grobiņas Sarkanā Krusta mājā.

Ziņa un foto: K. Krieviņa.


Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”.

logotipi1


Publicēja: biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.