Kristāmo un iesvētāmo apmācības Krusta draudzē no 26.03.2020.

Kristāmo un iesvētāmo apmācības Liepājas Krusta ev. lut. draudzē sāksies 2020. gada 26. martā plkst. 18.00. 

Lai apmācībās piedalītos, lūgums zvanīt pa tālruni: 26805090.

Tālmācības kurss kristāmiem un iesvētāmiem, kas pieteikušies, TE>

 

Informē: F. Kovaļišins