Kristības un iesvētāmo mācības

“Es, gaisma, esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas Man tic, nepaliktu tumsībā.” /Jņ 12:46/ 

attls1 

Lai iesvētāmo apmācību process būtu kompaktāks, un savas zināšanas ik pa laikam varētu atsvaidzināt arī esošie draudzes locekļi, iesvētāmo tālmācības kurss  pieejams TE>