Krusta draudzes tikšanās ar Jāni Vanagu

P9290472

2017.gada 29.septembrī Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā notika draudzes tikšanās ar LELB arhibīskapu Jāni Vanagu un vairākiem citiem tās atbildīgajiem pārstāvjiem. To ierosināja Renārs Briedis, kurš aizstāv Krusta draudzes tiesiskās intereses kopš draudze 2016.gada 5.jūnijā oficiāli izstājās no LELB. Viņš to darīja ar mērķi – sarunās panākt mierizlīgumu starp abām organizācijām.

Tikšanās sākās ar īsu svētbrīdi, ko noturēja mācītājs Mārtiņš Urdze, un kopīgām aizlūgšanām. Sarunas vadīja pieaicināts pārstāvis Ģirts Kronbergs. Ievada uzrunā viņš, būdams arī Liepājas pašvaldības darbinieks, pastāstīja par M. Urdzes apjomīgo ieguldījumu, lai palīdzētu cilvēkiem ar invaliditāti un citiem, kas nonākuši grūtos dzīves apstākļos, un atgādināja, ka šo darbu, kā pilsētai ļoti svarīgu, Pašvaldība atzinīgi novērtēAicinot klātesošos izteikt viedokļus par strīdus situāciju, kas radās starp Liepājas Krusta draudzi un LELB 2016.gada 5.jūnijā, kad draudze bija spiesta no LELB izstāties, Ģ. Kronbergs lūdza ievērot savstarpēju cieņu un iztikt bez apvainojumiem. 

Viedokļus par notikušo un kā situāciju būtu vēlams risināt pauda LELB arhibīskaps Jānis Vanags, virsvaldes sekretārs Romāns Ganiņš, prāvests Ainārs Jaunskalže, dekāns Pēteris Kalks, mācītājs emeritus Raivo Bitenieks, Krusta draudzes mācītājs Mārtiņš Urdze, priekšniece Karīna Krieviņa un daži citi. Jurists Renārs Briedis uzsvēra, ka savu nostāju sarunās galvenokārt pauž kā cilvēks, nevis kā jurists.

Tikšanās noslēgumā klātesošie nolēma sarunas turpināt un to rezultātus pagaidām plašāk neizpaust. Paldies visiem, kas piedalījās un palīdz meklēt saprātīgu risinājumu!