Kurzemes Vārds par SEMPRE izvērtēšanu

Spēcināt sadarbību, cilvēku savstarpējās attiecības un sadraudzību, kopīgiem spēkiem aizstāvēt savas intereses, reizē arī mazināt atstumtību, īpaši pievēršoties cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, – šie nolūki izdevās, Liepājas Diakonijas centram kopā ar vairāku novadu pārstāvjiem četru gadu laikā iesaistoties kopīgā starptautiskā projektā “SEMPRE (Spēcināšana reģionos)”. 

Liepājā, Rucavas, Durbes un Grobiņas novados izveidotas atbalsta grupas, kurās ļaudis, cilvēki ar īpašām vajadzībām, regulāri tiekas, kopīgi paveic kaut ko labu, apgūst jaunas iemaņas, ir savstarpēji iepazinušies, dzīve ir kļuvusi interesantāka – atzīst projektā iesaistītie. Diakonijas centra vadītājs Mārtiņš Urdze uzsver, ka viens no projekta mērķiem bijis palīdzēt atklāt resursus tajos cilvēkos, kuri paši bieži vien ir spiesti būt palīdzības saņēmēji. /../

Projekta darbības gados īstenoti arī trīs mikroprojekti. Durbē tās ir asistentu apmācības, Grobiņā top tikšanās dārzs, Rucavā izveidota recepšu burtnīca, kurā apkopotas tādas receptes, kuras var izmantot, gatavojot ēdienu no palīdzības paku pārtikas. “Daudzi nezina, kā šos produktus lietot,” atzīst sociālā darbiniece Ligita Freimane. Rucavnieki arī kopīgi gatavojuši ēdienu, bet arī mācījušies daudz ko radīt savām rokām. Tomēr iesaistīt ļaudis darbībā esot grūtāk, vairāk labprāt gaidot, ka izklaidēs kāds cits. /../

Projektā “SEMPRE (Spēcināšana reģionos)” 2015. – 2019. gadā bija iesaistīti dalībnieki no visām valstīm ap Baltijas jūru. Sadarbībā ar Latvijas Universitāti klajā nāks arī pētījums par to, kā dzīvo un strādā cilvēki ar invaliditāti Grobiņas, Rucavas un Priekules novadā un Liepājā. Izveidots arī sadarbības tīkls ar vietējām organizācijām, kuras ir ieinteresētas uzlabot cilvēku ar īpašām vajadzībām apstākļus, teic M. Urdze. Projekts tiek īstenots, izmantojot Eiropas strukturālo un investīciju fonda finansējumu pārrobežu programmā “Interreg”. Projekta kopējās izmaksas Liepājas Diakonijas centram ir 116 350 eiro.

“Kurzemes Vārds” 06.02.2019. publikācijas “Atstumtību nav viegli pārvarēt” pilnu tekstu sk. liepajniekiem.lv TE>