Labklājības ministrijas anketa “ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas izvērtējums”

Labklājības ministrijas anketu “Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas izvērtējums” iespējams aizpildīt: 

https://www.club-interactive.com/opinio/s?s=8215

Vairāk informācijas: 

http://lm.gov.lv/lv/aktuali/aktuali-list/91658-labklajibas-ministrija-aicina-piedalities-aptauja-cilvekus-ar-invaliditati

Lūdzu, informējiet arī citus cilvēkus ar invaliditāti, lai viņi izpilda šo anketu.