Latvijas Radio 1: Liepājas Krusta baznīcas draudze domstarpību dēļ nolēmusi pamest LELB

22.jūnijā Latvijas Radio 1 pārraidē “Pēcpusdiena” notika intervija par to, ka Latvijas Evaņģēliski luterisko baznīcu (LELB) nolēmusi pamest Liepājas Krusta ev.lut. draudze domstarpību dēļ, kas radušās saistībā ar sieviešu ordinēšanas jautājumu. Biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”, kuras biedri un atbalstītāji ir arī Krusta draudzes un citu LELB draudžu locekļi, nobažījusies, ka nākamajā nedēļā Krusta draudzi varētu izlikt no tai piederošajām telpām. Intervijā situāciju raksturoja draudzes mācītājs Mārtiņš Urdze, viedokli izteica Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Liepājas bīskaps Pāvils Brūvers un Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece Solveiga Krūmiņa-Koņkova. 

Interviju sagatavoja LR1 darbinieki Jānis Krops un Tālis Eipurs. Klausīties interviju var  te>