LELBĀL prāvests Kārlis Žols Krusta draudzē jūlijā

Zl3

 

2020. gada 5. jūlijā Liepājas Krusta ev. lut. draudzē viesojās LELBĀL Latvijas iecirkņa prāvests Kārlis Žols. Svētrunā viņš rosināja pārdomas par bērnu īstumu – iepretī pieaugušu cilvēku dažkārt neīstumam. Pēc dievkalpojuma K. Žols draudzi informēja par iemesliem, kādēļ nolēmis atkāpties no prāvesta pienākumu pildīšanas. Bet arī turpmāk viņš piedalīsies LELBĀL organizatorisku jautājumu risināšanā, tikai citā statusā. Par Krusta draudzi  prāvestsacīja, ka tā pieņēmusi ļoti drosmīgus lēmumus, ko citas draudzes nav uzdrīkstējušās un, ja viņš būtu liepājnieks, tad noteikti stātos šajā draudzē.

 


Zl4

 

Draudzes vārdā tās priekšniece Karīna Krieviņa pateicās prāvestam par svētīgo kalpošanu un vienmēr sirsnīgo atbalstu. Turpinājumā mācītājs Mārtiņš Urdze informēja klātesošos par LR Augstākās Tiesas 2020. gada 30. jūnija lēmumu LELB un Liepājas Krusta ev. lut. draudzes kasācijas sūdzību jautājumā, kuras bija saistītas ar draudzes izstāšanos no LELB.

 

 

Zl1

 

Saskaņā ar tiesas spriedumu, draudze drīkstēja izstāties no LELB, līdz ar to LELB kasācijas sūdzība tika noraidīta pilnībā, bet Krusta draudzes sūdzība daļēji akceptēta – svarīgākajā jautājumā.