Lielās Piektdienas neklātienes dievkalpojums Liepājas Krusta draudzē

Liepājas Krusta ev. lut. draudze  aicina

2020.gada 10.aprīlī neklātienē

kopā noturēt Lielās Piektdienas dievkalpojumu 

sākot no plkst. 15.00   

lasīt un domās izdzīvot dievkalpojuma kārtību, sprediķi, draudzes lūgšanu, dziesmas /Dziesmu grāmata>/

Ja jums nav iespējas pievienoties dievkalpojuma laikā, tad citā jums piemērotā laikā 

Dievkalpojuma kārtība ar sprediķi un pielikumiem (introits, Bībeles lasījumi, lūgšana, dziesmu numuri) – publikācijas pielikumā   

Foto: K. Krieviņa