Lielās Piektdienas dievkalpojums 07.04.2023.

Klusā nedēļa ir Kristus Ciešanu pēdējā nedēļa pirms Lieldienām. Šogad tā ir no 2. aprīļa, Pūpolsvētdienas, līdz 8. aprīlim, kur ietilpst Zaļā Ceturtdiena, Lielā Piektdiena un Klusā Sestdiena.

7. aprīlī plkst. 15:00 Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā notiks Lielās Piektdienas dievkalpojums.