Lieldienu dievkalpojums 09.04.2023.

9. aprīlī plkst. 15:00 Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā notiks Lieldienu dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Kalpos mācītājs Varis Bitenieks. Pēc dievkalpojuma Lieldienu sadraudzības mielasts.