Neklātienes dievkalpojums Liepājas Krusta draudzē 19.04.2020.

Lield2

 

Liepājas Krusta ev. lut. draudze aicina

2020.gada 19.aprīlī neklātienē

kopā  svinēt Baltāsvētdienas dievkalpojumu,

sākot no plkst. 15.00 vai citā jums piemērotā laikā –

mājās, vienatnē vai ar ģimeni, lasīt un domās izdzīvot dievkalpojuma kārtību, sprediķi, draudzes lūgšanu, dziesmas /Dziesmu grāmata>/

 

Dievkalpojuma kārtība ar sprediķi un pielikumiem: 

introits, Bībeles lasījumi, lūgšana, dziesmu numuri – publikācijas pielikumā  

 

Baltā svētdiena ir pirmā svētdiena tūlīt pēc Kristuaugšāmcelšanāsvētkiem.  

 

 Foto: K. Krieviņa