Lieldienu dievkalpojums Liepājas Krusta draudzē 12.04.2020. neklātienē

 

Liepājas Krusta ev. lut. draudze aicina

2020.gada 12.aprīlī neklātienē

kopā  svinēt Lieldienu dievkalpojumu

sākot no plkst. 6.00  vai 15.00, vai citā jums piemērotā laikā

mājās, vienatnē vai ar ģimeni, lasīt un domās izdzīvot dievkalpojuma kārtību, sprediķi, draudzes lūgšanu, dziesmas /Dziesmu grāmata>/

 

Dievkalpojuma kārtība ar sprediķi un pielikumiem: 

introits, Bībeles lasījumi, lūgšana, dziesmu numuri – publikācijas pielikumā  

Kristus ir augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies! 

Foto: K. Krieviņa