LELB Uzticības vairogs Jausmai Pučkarei

2012. gada 20. maijā Krusta draudzē ar īpašu misiju bija ieradies LELB Liepājas bīskaps Pāvils Brūvers – lai pasniegtu draudzes loceklei Jausmai Pučkarei mūsu Baznīcas augstāko apbalvojumu “Uzticības vairogs” par ilggadēju kalpošanu. Tā kā svinīgais dievkalpojums notika Debesbraukšanas dienā, svētrunā bīskaps atgādināja lūgšanas nozīmi, citējot arī, ko par to saka Mārtiņš Luters. Dievkapojuma noslēgumā Jausmu draudzes vārdā sirsnīgi uzrunāja Inese Biteniece. Sekoja apsveikumi un sadraudzība.

“Uzticības vairoga” zīme ir sudraba vairogs ar zelta krustu un LELB emblēmu vidū. Tā izmēri ir 15 X 17 mm. Piestiprinājums divos variantos: 1) ar piekariņu; 2) piespraude. Ar “Uzticības vairogu” apbalvo personas par sevišķiem nopelniem draudzes un Baznīcas darbā. Par nopelniem uzskatāma ilgstoša uzticīga un uzcītīga kalpošana Baznīcas vai draudzes darbā, priekšzīmīga un godīga pienākumu izpilde, ikviena kalpošana Baznīcas, savas draudzes un sabiedrības garīgās izaugsmes labā. Ar “Uzticības vairogu” var apbalvot fiziskās personas – draudžu darbiniekus, ilggadīgus draudžu locekļus, kas uzticīgi kalpojuši savai draudzei un Baznīcai.

BruvPuck