Atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Liepājas reģionā

Atbalsta grupas ir izveidotas: Nīcā, Rucavā, Durbē/ Tadaiķos, Vērgalē/ Saraiķos/ Ziemupē.

Atbalsta grupu pirmā tikšanās noritēja jau vietējās darba grupas vadībā, bez Liepājas Diakonijas centra darbinieku tiešas līdzdalības. Atbalsta grupas dod cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iespēju reizi mēnesī satikties un gūt garīgu stiprinājumu no šīm tikšanām un kopīgām pārrunām. 

Katrā tikšanās reizē grupas dalībnieki pastāsta par savu dzīvi - jaunumiem, kā arī problēmām un grūtībām u.c. Parasti pēc tam seko kāda lekcija vai nodarbība. Tēmas mēdz būt ļoti dažādas,  piemēram: par piedošanu, kā saprasties ar cilvēkiem, kurus 'es nevaru ciest', invalīdu tiesības u.c., ieskaitot svētku svinēšanu.

Atbalsta grupu darbība

 Atbalsta grupu pirmā tikšanās noritēja jau vietējās darba grupas vadībā, bez Liepājas Diakonijas centra darbinieku tiešas līdzdalības. Atbalsta grupas ir izveidotas: Nīcā, Rucavā, Durbē/ Tadaiķos, Vērgalē/ Saraiķos/ Ziemupē.

Atbalsta grupas dod cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iespēju reizi mēnesī satikties un gūt garīgu stiprinājumu no šīm tikšanām un kopīgām pārrunām.

Katrā tikšanās reizē grupas dalībnieki pastāsta par savu dzīvi - jaunumiem, kā arī problēmām un grūtībām u.c. Parasti pēc tam seko kāda lekcija vai nodarbība. Tēmas mēdz būt ļoti dažādas,  piemēram: par piedošanu, kā saprasties ar cilvēkiem, kurus 'es nevaru ciest', invalīdu tiesības u.c., ieskaitot svētku svinēšanu.

Pasākumi noslēdzas ar nākamās tikšanās reizes plānošanu. Bieži tos kuplina arī dzejas un muzikālie priekšnesumi. Ļoti svarīgi ir tas, ka dalībnieki paši iesaistās grupas darbības plānošanā un veidošanā. 

Pieredzes apmaiņa

Lai palīdzētu vietējo atbalstu grupu vadītājiem, Liepājas Diakonijas centrs piedāvā konsultācijas un kopīgus seminārus. Šeit iesaistās psiholoģe Guna Krēgere-Medne no Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons”. 

Kontakti:

Kontakpersona Zigrīda Ābele, Diakonijas centrā, Fr. Brīvzemnieka 54, Liepājā, katru darba dienu no plkst. 10.00 - 14.00 vai pa tālr. 63426707, mob. 28255928. 

- Atbalsta grupa Vērgalē/ Ziemupē/ Saraiķos. Vadītāja Rasma Vērniece, mob. 27872651. Informācija: 

 

Info par citām atbalsta grupām tiks pievienota.  

Pielikums:
Download this file (Atbalsta_grupas_buklets.pdf)Atbalsta grupas