Liepājas Krusta baznīcai – 85

Liepājas krusta evaņģēliski Luteriskā draudze dievnama 85.gada dienas svinībās ar draudzes māc. M.Urdzi, metodistu māc. Ā.Vīksnu u.c. 2013.gada 29.septembrī. ūt, sildot un degot.

Tam mieru un ticību nest;

Ar Tevis dāvātu staru

Gaitas caur ieleju vadot,

Tumsā klimstošai ēnai

Aklumu nepārmest.

Paliec pie mums Gaisma

Kā ceļinieks svēts un dārgs,

Kā taisne, kā slieksnis, kā mūris,

Ko tumsai nepārkāpt.

/I.A./

Mīļi sveicam Krusta draudzi baznīcas 85.gada svētkos!

(3.1. attēlā) Liepājas krusta evaņģēliski Luteriskā draudze dievnama 85.gada dienas svinībās ar draudzes māc. M.Urdzi, metodistu māc. Ā.Vīksnu u.c. Karīnas Krieviņas foto.