Liepājas Krusta baznīcai – 95 veltīts dievkalpojums 24.09.2023.

2023. gada 24. septembrī plkst. 15.00 Liepājas Krusta ev. lut. draudzē, K. Valdemāra 7, notiks Krusta baznīcas 95. gada dienai veltīts dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Kalpos LELBP mācītājs Zigmārs Ziemanis.

Visi mīļi gaidīti!