Liepājas Krusta ev. lut. draudzē dievkalpojumi nenotiks līdz 06.12.2020.

 

ParDknovembrī

Informē Karīna Krieviņa