Liepājas Krusta ev. lut. draudze ielūdz uz 90.gadskārtas svinībām

Svētdien, 1928.gada 30.septembrī tika iesvētīta mūsu baznīca. Ir pagājuši 90 gadi. Pietiekoši ilgs laiks, lai atskatītos uz šiem gadiem, pateiktos Dievam par Viņa vadību un kopā skatītos uz priekšu. 

30.septembra lozungs ir no 118.psalma, 5. pants:

“No slazda es saucu Kungu,
no plašumiem man atsaucās Kungs!”

Ja esam slazdā, tad ar saviem spēkiem vairs nav kur sprukt. Bailes un nemiers pārmāc mūs. Mēs esam iesprostoti, atkarīgi no citu cilvēku žēlastības. Visur tikai sienas, nomāc šaurums un bezcerība. Savā izmisumā mēs piesaucam Dievu, lai Viņš mūs glābj.

Dievs atbild. Varbūt ne tūlīt. Varbūt ne tā kā mēs to bijām iedomājušies. Varbūt viss ir savādāk. Arī mēs kā draudze esam to piedzīvojuši, kā Dievs mūs ir izvedis no sarežģītām situācijām. Viņam ir plašāks skats, kā mums. Tas, kas mums liekas bezjēdzīgs un nospiedošs, var izrādīties kā svētība. Dievs lieto mūsu nespēku, lai mūs iepriecinātu, lai parādītu Savu klātbūtni. Tajā brīdī, kad esam slazdā, mēs to nesaprotam, tikai pēc kāda laika mēs ieraugām, kāpēc tam visam bija jānotiek. Dievs neredz tikai mūsu vajadzības, Viņš domā arī par mūsu ienaidniekiem. Ļausim Viņam darboties, paļausimies, lai Viņa vārds paplašina mūsu sirdis, mūsu prātu, mūsu dzīvi.

Draudzes valdes vārdā ielūdzam Jūs uz sekojošiem pasākumiem:

• Trešdien, 26. septembrī, plkst. 17.00, pie pieminekļa jūrmalā, futbola mačs starp Liepājas Krusta draudzi un Liepājas Apvienoto Metodistu draudzi. Pēc tam sadraudzības vakars.

• Sestdien, 29. septembrī, plkst. 7.00, pie Liepājas Universitātes, izbraukšana uz Rīgas zooloģisko dārzu. Dalībmaksa: EUR 5.00.

Pieteikšanās līdz 22.09. pie Fēliksa Kovaļišina: e-pasts: felikss.kovalisins@inbox.lv

• Svētdien, 30. septembrī, plkst. 15.00, Krusta baznīcā notiks svētku dievkalpojums. Sprediķos māc. Ārijs Vīksna. Pēc tam sadraudzība.

Esiet mīļi gaidīti! Lūdzu dodiet šo informāciju tālāk un aiciniet savus paziņas, draugus un ģimenes locekļus.

Sirsnībā,

māc. Mārtiņš Urdze

draudzes priekšniece Karīna Krieviņa

Liepāja, 2018.gada 14. septembris