Liepājas Krusta ev. lut. draudzes paziņojums medijiem par lēmumu izstāties no LELB un iestāties LELBĀL

Liepājā, 2016. gada 6. jūnijā 

Svētdien, 5. jūnijā, Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā notika draudzes kopsapulce, kur tika lemts par draudzes tālāko rīcību pēc Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas (LELB) sinodes lēmumu nostiprināt LELB Satversmē, ka tikai vīrieši var saņemt ordināciju mācītāja amatam. 

Māc. Mārtiņš Urdze jau iepriekš bija paziņojis, ka viņš, gadījumā, ja šis lēmums tiks pieņemts, iesniegs atlūgumu un pāries uz Latvijas Evaņģēliski Luterisko Baznīcu ārpus Latvijas (LELBĀL). Draudzes kopsapulce ar skaidru vairākumu nobalsoja par izstāšanos no LELB un par iestāšanos LELBĀL.  

Māc. M. Urdze savā ievadrunā uzsvēra, ka viņam nav pieņemams, ka sievietes nevar būt par mācītājām, tikai tāpēc, ka viņas ir sievietes. Jau pirms šī lēmuma pieņemšanas pāri par divdesmit teoloģes ir bijušas spiestas emigrēt uz kādu no ārzemju baznīcām, jo arhibīskaps Jānis Vanags kopš 1993. g. nav ordinējis nevienu sievieti. Citas, kas ir palikušas, labākā gadījumā var kalpot kā evaņģēlistes. Gan viņām, gan mācītājām, kuras tika ordinētas pirms arhibīskapa Vanaga ievēlēšanas, visu laiku ir jādzīvo ar negatīvu attieksmi no dažu savu amatbrāļu puses.

Bībliskais pamatojums šim lēmumam ir ļoti šaubīgs, jo attiecīgos Bībeles pantus var saprast arī pavisam savādāk. Bez tam ir jāņem vērā, ka laikā, kad šie panti tika rakstīti, bija pavisam citi apstākļi un sievietēm vispār bija ļoti mazas tiesības publiskajā telpā. Uz šī fona ļoti pārsteidz Jēzus pozitīvā attieksme pret sievietēm. Nekritiski lasot Bībeli, var ļoti viegli “ielasīt” tekstos paša aizspriedumus un domas. Tādā veidā tikpat labi varētu pamatot, ka ir jāatjauno verdzība, daudzsievība un nāvessods. LELB lēmums uzskatāmi parāda, cik svarīgi ir, ka Latvijā saglabājas no baznīcām neatkarīga Teoloģijas fakultāte, kas ļauj iepazīt mūsdienu teoloģiju un veicina kritisku domāšanu.

LELB sinodes pieņemtais lēmums stipri sarežģīs attiecības ar LELBĀL un galvenajām luteriskām baznīcām Rietumos. Sinodē vācu Ziemeļa baznīcas pārstāvis V. Fogelmans (W. Vogelmann) jau paziņoja, ka Ziemeļa baznīca pārtrauks attiecības ar LELB vadības līmenī. Tāpat Pasaules luterāņu federācija brīdināja LELB par iespējām sekām. Fakts, ka LELB nerēķinās ar saviem partneriem, novedīs pie starptautiskas izolācijas, LELB varēs sadarboties tikai vairs ar daudz mazākām konservatīvām luteriskām baznīcām. Tas atstās arī negatīvu ietekmi uz pārējo sabiedrību, veicinot neuzticību pret Rietumiem. Katrs pats var izsecināt, kam tas nāk par labu.

Liepājas Krusta ev. lut. draudze saprot sevi kā diakonisku draudze, kas ar savu darbību mēģina atspoguļot Dieva mīlestību pret katru cilvēku. Sieviešu ordinācijas aizliegums par to neliecina.