LŪGŠANA PAR MIERU UKRAINĀ UN VISĀ PASAULĒ

Miera un taisnības Dievs! Karš atkal ir ienācis pasaulē!
Mēs ceram un lūdzam, ka nekad nav par vēlu vest miera
sarunas.

Kamēr mēs lūdzam, zemi jau pārklāj asiņu un cīņu pēdas un
gaiss ir pilns kaujas ieroču skaņām.
Kamēr mēs lūdzam, ļaudis Ukrainā sēro par saviem
zaudētiem mīļajiem.
Kamēr mēs lūdzam, mūsu acis ir atvērtas, bet mēs neredzam
kopējo ainu.

Mēs atzīstam,
ka varam būt dusmīgi mūsu nosodījumā, kamēr ar savu rīcību
piekrītam gatavošanos karam,
mēs varam tikai spekulēt, ko nozīmē ieroču sistēmu
izvietošana abās pusēs,
mēs varam būt skaļi protestos pret karu, kamēr
politiskie vadītāji viens otru nodod.

Miera un taisnības Dievs!
Palīdzi mums veidot pasauli, kur ar mūsu vārdiem un
darbiem zobeni tiek pārvērsti par lemešiem.
Palīdzi mums sēt cerību sēklas, kur zeme deg, un vēl vairāk
cilvēku sirdīs,
palīdzi mums dzīvot šajā cerībā, ka ceļam mieru viens otra
starpā.

Cilvēkus mīlošais Dievs,
palīdzi mums pārvērst mūsu vārdus darbos un atbalsti tos,
kas aprūpē ievainotos un ēdina izsalkušos.
Palīdzi mums lietot mūsu resursus, mūsu sirdis un prātus,
mūsu rokas
un kājas, ka varam atbalstīt kara upurus un darboties miera
labā. Āmen.

Tulkots no INTERDIAC; nolasīts Liepājas Krusta ev. lut. draudzes dievkalpojumā 27.02.2022.