Lūgšanas Krusta draudzes dievkalpojumā 13.08.2017

2017.gada 13.augusta dievkalpojumā Dieva rokās tika liktas Liepājas Krusta draudzes locekļu šādas lūgšanas:

Lūdzam Tevi, mīļais Kungs, nokārto pa labo visas tās sarežģītās lietas….

Dievs, uzklausi mūsu lūgšanas, lai mēs vēl ilgi varētu kalpot mūsu baznīcā.

Lūdzam Tavu žēlastību par mūsu draudzi.

Lūdzu par veselību. Paldies, ka Dievs devis nodzīvot līdz 91 gadam un veselību.

Dievs, palīdzi Krusta draudzei savu garīgo dzīvi un kalpošanu turpināt Krusta baznīcā, bet Tavs prāts lai notiek.

Par Liepājas Krusta draudzes nākotni un palikšanu.

Par Dieva žēlastību, par taisnību. Dievs dod spēku, izturēt to kritiku, nosodījumu. Dievs, viss ir Tavās rokās … lai notiek Tavs prāts!

Par mīlestības vairošanu Brāļos un Māsās!

Lai Dieva svētība Krusta baznīcai un tās mācītājam Mārtiņam Urdzem!

Lai pastāv taisnība! Āmen.

Dievs, stāvi mums klāt, palīdzi, dodi svētību mūsu cīņā par mūsu baznīcu, neļauj mums zaudēt Tava Tēva namu, kurā mēs Tevi pielūdzam, ticībā uzvarot netaisnības draudus!

Dievs, lūdzu par mūsu draudzi, tās nākotni un pastāvēšanu. Dod spēku, izturību, mieru un gudrību mācītājam Mārtiņam un mūsu advokātam Renāram.

Svētī katru, kas mēs šeit esam savā žēlastībā! Āmen!

Lai Dieva žēlastība ir ar Jums un palīdz visās lietās. Dievam par godu un cilvēkiem par svētību.

Pateicos: Par savu ģimeni un draudzi. 

Par savu veselību un darbiņu, kuru meklēju.

Par tuvinieku veselību, par draudzi, par draudžu dienām Aizputē, par attiecībām ar LELB, lai būtu sapratne un atrisinātos šī situācija.

Lūdzu, lai Kristus mīlestība ir pāri visam, jo no tā mūs pazīs, ka esam Viņa ļaudis, ja viens otru mīlēsim.

Pilnīgi un noteikti neatbalstu  Jāņa Vanaga šķeltniecisko darbību! Žēl M. Luters!

Par to, lai būtu patiesas attiecības ar LELB un LELBĀL. Lai Dievs sargā mūsu draudzi.

Apkopoja Mārtiņš Urdze.