Mācību seminārs “Atbalsta grupas: veidošana, vadīšana, organizēšana” 08.12.2017.

8. decembrī, plkst. 10.00 Liepājas Krusta ev. lut. baznīcas mazajā zālē, Kr.  Valdemāra ielā 7 Liepājas Diakonijas centrs ar INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas atbalstu “SEMPRE” projekta (Nr. #R008) ietvaros rīkoja mācību semināru “Atbalsta grupas: veidošana, vadīšana, organizēšana”.

Semināru vadīja psiholoģe Guna Krēgere-Medne, kas ir specializējusies supervīziju vadīšanā sociālā darba speciālistiem, smilšu spēļu terapijā un ir konsultante radošās psiholoģijas centrā “Ģimenei”.

Mācību semināra mērķi bija dot iespēju apgūt jaunas zināšanas reģionālo un vietējo atbalsta grupu jaunajiem un esošajiem vadītājiem grupas veidošanā un vadīšanā; papildināt un pilnveidot sociālā darba speciālistu zināšanas un prasmes darbā ar grupu veidošanu un vadīšanu, lai varētu konsultēt un sniegt palīdzību atbalsta grupu vadītājiem un dalībniekiem; attīstīt prasmes identificēt un izprast mērķa grupas problēmas, vajadzības, sekmēt un motivēt grupas virzību uz patstāvību un nosprausto mērķu sasniegšanu; apgūt jaunas motivēšanas, savstarpējās komunicēšanas un atbalsta sniegšanas pieejas.

Semināra dalībnieki bija SEMPRE projekta vietējā un reģionālā sadarbības tīkla partneri no Liepājas, Grobiņas, Rucavas, Priekules. Mācību auditorijā bija sociālie darbinieki no sociālajiem dienestiem, projekta “Proti un dari” darbinieki, Valsts sociālās aprūpes centra “Iļģi”, Liepājas Domes, biedrībām “Cerība bērniem” un “Sanāk”, Liepājas Neredzīgo biedrības, Grobiņas atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Kopā būt” un diakonijas. Noslēgumā klātesošie saņēma Liepājas Diakonijas centra sagatavotos apliecinājumus par dalību seminārā.

 

Info: Karīna Krieviņa.

Par publicēšanu atbild biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.


Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”.

logotipi1