Mācītāja Imanta Mieža svētruna Liepājas Krusta draudzē 10. decembrī

2023. gada 10. decembrī Liepājas Krusta ev. lut. draudzes neklātienes dievkalpojumā kalpoja LELBP mācītājs Imants Miezis no Īrijas. Klātesošos mācītājs uzrunāja sirsnīgā svētrunā un aizlūgšanās.

Mūsu viesi bija draudžu cilvēki no Īrijas, no kuriem kāds arī atgriezies Latvijā.

Pateicamies!

Mācītāja svētruna: