Mācītāja Urdzes sveiciens Lieldienās

Kristus ir augšāmcēlies no mirušajiem, pirmais no aizmigušiem.”

1. Kor. 15,20

Lieldienas nav tikai skaisti svētki ar olām un pavasari sirdī. Lieldienas ir daudz vairāk – tās var paplašināt mūsu dzīves horizontu un mainīt skatu uz visu dzīvi. Daudziem dzīve beidzas ar Lielo Piektdienu. Varbūt ne pēc saviem uzskatiem, bet pēc tā, kā viņi izturas viens pret otru, ar kādu attieksmi tie dzīvo, ar savu bezcerību un neuzticību.

Kā es varu zināt, ka Kristus ir augšāmcēlies un ka Viņš arī manā labā ir uzvarējis nāvi? 

Kristus augšāmcelšanās atspoguļojas to cilvēku dzīvē, kas Viņam uzticas. Viņš ir Tas, kas lauž nāves varu pār mums un dāvina pilnu dzīvi, jau šodien.

Daudz priecīgu Lieldienu Jums novēl 

Jūsu mācītājs

Mārtiņš Urdze

Kristus ir augšāmcēlies no mirušajiem, pirmais no aizmigušiem.

1. Kor. 15,20

Lieldienas nav tikai skaisti svētki ar olām un pavasari sirdī. Lieldienas ir daudz vairāk- tās var paplašināt mūsu dzīves horizontu un mainīt skatu uz visu dzīvi.

Daudziem dzīve beidzas ar Lielo Piektdienu. Varbūt ne pēc saviem uzskatiem, bet pēc tā, kā viņi izturas viens pret otru, ar kādu attieksmi tie dzīvo, ar savu bezcerību un neuzticību.

nohipnotizēts es skatos tai čūskai acīs, un netieku no viņas prom. Viņa mani tur savā varā, un es esmu nolemts nāvei. Visas manas domas riņķo ap slimībām, zālēm, kaitēm un ārstiem. Nekad nekas nav labs, vienīgi es pats esmu taisnības un patiesības etalons. Par visu es tikai varu pasmieties un iedzert, galvenais iedzert. Čūska mani tur savā varā. Un tur es neko nevaru darīt.

Ateisti saka, ka augšāmcelšanās cerība ir tikai bēgšana no realitātes- visas savas cerības es lieku uz debesīm, bet no šīs dzīves esmu atvadījies.

Vai tiešām tas tā ir? Nenoliedzami, ir kristieši, kas izvairās no dzīves izaicinājumiem un cīņām, cerēdami uz labāku dzīvi pēc nāves. Bet tas ir pārpratums. Ja Kristus būtu augšāmcēlies vienīgi tāpēc, lai mums uzburtu skaistu dzīvi debesīs, tad kāpēc Viņš lika Saviem mācekļiem vēl turpināt šīs zemes gaitas? Varēja nokārtot tūlīt visu reizi par visām reizēm. Bet tā nenotika. Kristus ir augšāmcēlies, lai mūs šajā dzīvē iedrošinātu- neizvairīties no grūtībām un ciešanām, nebaidīties no nāves un vareno varas, dzīvot paļāvībā, ka Dievs mūs izvedīs cauri visiem pārbaudījumiem, pat tad, kad paši klūpam un krītam.

Kā es varu zināt, ka Kristus ir augšāmcēlies un ka Viņš arī manā labā ir uzvarējis nāvi?

To var pierādīt tikai netiešā veidā. Piemēram, es zinu kādu sievieti, kura pirms kāda laika izšķīrās no vīra. Viņa saka, ka uzticas Kristus žēlastībai, ka arī viņa var sākt no jauna. Redzi, Kristus ir dzīvs!

Viens cits piemērs. Kāds ir ļoti smagi saslimis. It kā vajadzētu būt vienās asarās, bet viņš ir nolēmis, savu likteni pilnībā likt Kristus rokās. Izmantot to laiku, kas viņam ir dots, mīlēt, priecāties, iepriecināt, cik vien var, nepieļaut, ka vecā čūska viņu ievelk savā varā. Skaties un ieraugi Kristu!

Kristus augšāmcelšanās atspoguļojas to cilvēku dzīvē, kas Viņam uzticas. Viņš ir Tas, kas lauž nāves varu pār mums un dāvina pilnu dzīvi, jau šodien. 

Daudz priecīgu Lieldienu Jums novēl

Jūsu mācītājs

Mārtiņš Urdze