Mācītāja Rudīte Losāne Krusta draudzē 09.02.2020.

Rud

Mācītāja Rudīte Losāne Krusta draudzes dievkalpojumā 09.02.2020.
Foto: Didzis Auders

 

2020. gada 9. februārī Liepājas Krusta ev. lut. draudzē kalpoja LELBĀL mācītāja Rudīte Losāne. Svētrunā viņa atgādināja, ka Ziemsvētku un Epifānijas laikā Baznīcā pieņemts izrunāt Jēzus bērnības stāstu. Arī šajā dievkalpojumā mācītāja īsumā raksturoja Jēzus piedzimšanu un bērnību.

Kad Viņam bija 12 gadi, kāda svētceļojuma laikā Viņš nozuda no vecāku redzesloka, jo bija palicis Jeruzālemē. Vecāki devās dēlu meklēt un atrada Viņu templī, kur Jēzus piedalījās diskusijās ar reliģiskajiem līderiem. R. Losāne vērsa uzmanību, ka arī mums savās ikdienas gaitās var gadīties, līdzīgi viņa vecākiem, pazaudēt Jēzu. Ziemsvētkos silītē Viņš ir ļoti ērts – mazs un nevarīgs. Bet Dieva Dēls mums ir līdzās kā tāds, kam pieder vara. Tas nenozīmē, ka viss, ko dara Jēzus, katrreiz būs pa prātam, jo ne vienmēr pašu vēlmes nāk mums par labu.