Mācītāja Zigmāra Ziemaņa sprediķis Liepājas Krusta baznīcas 95. gada svētkiem

“Šodien mēs svinam šī dievnama 95 gadu pastāvēšanas dievkalpojumu. Bet ja mums jādomā, kāpēc šeit ir šis dievnams un kāda ir tā nozīme, tad mums nepietiek raudzīties tikai uz 1928.gadu, kad šajā vietā ielika šai baznīcai pamatakmeni. Jo vienmēr jau pirms dievnama celtniecības pastāv kādi īpaši cilvēki, kāda īpaša kopība, kura izvēlas būvēt priekš sevis dievnamu dievkalpojumu svinēšanai. [..]” LELBP mācītāja Zigmāra Ziemaņa foto un sprediķis “Kristus uzvaras gājiens”, kas rakstīts Liepājas Krusta ev. lut. draudzes 95. gada svētkiem, – pielikumā.