Mācītājs Ārijs Vīksna Krusta draudzē 26.01.2020.

Vik

Metodistu mācītājs-emeritus Ārijs Vīksna Liepājas Krusta ev.lut. draudzes dievkalpojumā, 26.01.2020.
Foto: Didzis Auders

 

2020. gada 26. janvārī Liepājas Krusta ev. lut. draudzē viesojās metodistu mācītājs emerituĀrijs Vīksna. Dievkalpojuma tēma bija no Mateja evaņģēlija par ķēniņa dēla kāzām Jēzus dotajā līdzībā. Mācītājs Ā. Vīksna sprediķī uzsvēra, cik svarīgi ir tērpties tajākāzu drēbēsko Dievs ikvienam piedāvā, nevis katram savā paštaisnībā.