Mācītājs Ārijs Vīksna Krusta draudzē septembrī

AV10

 

2020. gada 6. septembrī Liepājas krusta ev. lut. draudzē dievkalpojumā viesojās un sprediķi lasīja Latvijas Apvienotās metodistu Baznīcas superintendants-emeritus Ārijs Vīksna. Sprediķa tēma bija no Lūkas evaņģēlija par Martu un Mariju, kad Jēzus viesojās Martas namā. Ā. Vīksna sacīja – ir labi, ja mums ir dievnams, bet svarīgi, ka mums ir Dievs, uz ko paļauties, tāpēc mēs, tāpat kā Marija, vairāk par visu vēlamies sev labo daļu – Jēzus mācību.